Vitaliy Minakov vs. Eddie Sanchez - Fight Nights: Battle Of Moscow 7

Vitaliy Minakov vs. Eddie Sanchez – Fight Nights: Battle Of Moscow 7